backRetour à 2/2014
General and Professional Education
2/2014 pp. 83-89

Развитие психологии субъекта в современных Российских исследованиях


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

Subjective approach applied to the study of the psychological reality of the individual is now becoming a priority. The article presents the main directions of development of the psychology of subject in Russian system - subject approach (E. Sergienko) and the psychology of human existence (V. Znakov) as well as subject-existential approach to personality (I. Ryabikina) situational approach to the person as a subject of life (N. Grishina), etc. It should be especially noted that within subject approach the problem of correlation of the categories of “subject” and “personality” is systematically discussed.

Mots-clés

subject, “subjectness”, identity, system-subject approach, the psychology of the human being, the subject-existential approach

References

1. Vorobiyova L.I. Fenomen subyektnosti v kulturno-istoricheskoy perspektive // Voprosy psikhologii. – 2010. – № 6. – S. 3-13.

2. Grishina N.V. Chelovek kak subiyekt zhizni: situatsionnyy podkhod // Subyektnyi podkhod v psikhologii / pod red. A.L. Zhuravlova, V.V. Znakova, Ye.A. Sergiyenko. – M.: Institut psikhologii RAN, 2009. – S. 161-172.

3. Derkach A.A., Sayko E.V. Subiyektnost subyekta v akmeologicheskom razvitii i problemy yego subiyektnogo samoosushchestvleniya // Mir psikhologii. – 2008. – № 3. – S. 205-218.

4. Zhuravlov I.V., A.SH. Tkhostov Subiyektnost kak granitsa: topologicheskaya i geneticheskaya modeli // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2003. – T. 24. – № 3. – S. 5-12.

5. Znakov V.V. Teoreticheskiye osnovaniya psikhologii chelovecheskogo bytiya // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2013. – T. 34. – № 2. – S. 29-38.

6. Mitkin A.A. Subiyektnost cheloveka: grani i granitsy. Chast I // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2008. – T. 29. – № 3. – S. 6-21.

7. Ryabikina Z.I., Ozhigova L.N., Fomenko G.YU. Razvitiye idey subiyektnogo podkhoda v issledovaniyakh psikhologov Kubanskogo gosudarstvennogo universiteta // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2013. – T. 34. – № 2. – S. 60-69.

8. Sergiyenko Ye.A. Problema sootnosheniya ponyatiy subiyekta i lichnosti // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2013. – T. 34. – № 2. – S. 5-16.

9. Sergiyenko Ye.A. Razvitiye psikhologii subiyekta i subiyekt razvitiya // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2013. – T. 33. – № 1. – S. 7-19.

10. Sergiyenko Ye.A. Sistemno-subiyektnyy podkhod: obosnovaniye i perspektiva // Psikhologicheskiy zhurnal. – 2011. – T. 32. – № 1. – S. 120-132.

11. Sergiyenko Ye.A. Subiyektivnyy vozrast v kontekste sistemno-subiyektnogo podkhoda // Uchonyye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki, 2011. – T.53. – № 5. – S. 89-101.

12. Fomenko G.Yu. Paradoksy subiyektnosti pri razlichnykh modusakh bytiya lichnosti // Subiyektnyy podkhod v psikhologii / pod red. A.L. Zhuravlova, V.V. Znakova, Ye.A. Sergiyenko. – M.: Institut psikhologii RAN, 2009. – S. 226-239.

13. Kharlamenkova N.Ye. Subiyekt i paradoksy yego razvitiya // Subiyektnyy podkhod v psikhologii / pod red. A.L. Zhuravlova, V.V. Znakova, Ye.A. Sergiyenko. – M.: Institut psikhologii RAN, 2009. – S. 255-266.

14. Shamionov R.M. Subiyekt i lichnost v protsesse sotsializatsii // Subiyektnyy podkhod v psikhologii / pod red. A.L. Zhuravlova, V.V. Znakova, Ye.A. Sergiyenko. – M.: Institut psikhologii RAN, 2009. – S. 199-210.