backRetour à 1/2018
General and Professional Education
1/2018 pp. 44-50

Wymiar edukacji integracyjnej ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

Situation of the disabled, especially children, is not deprived of many barriers. There were introduced system solutions based on social integration to make it easier to overcome the limits and barriers. Obviously, it has to be considered from the perspective of various conditions that are examined scientifically and modified organizationally.

The paper is an attempt to elucidate the perspective of integrated education for people with special development needs. It is not deprived of concerns that educational societies face. Both school and family or local societies play a significant role in a strategy of the education of disabled. The pupil’s success depends on work coordination skills of the societies with barriers in school environment functioning

Mots-clés

integration, education, pupil, disability, school

References

1. Bysyngier, M., Praca nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych, Życie Szkoły, 10, 2010, s. 38-41.

2. Chodkowska, M., Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa, 2004.

3. Janosz, B., Integracja, ale jaka? Wychowawca, 9, 2003, s. 21-23.

4. Lis-Kujawski, A., Moje „ja” i szkoła integracyjna, Zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, Wyd. Impuls, Kraków, 2010.

5. Nadolna, U., Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole masowej, Życie Szkoły, 1, 2010, s. 28-30.

6. Nikolussi-Malicka, M., Dobrze nam razem, Życie Szkoły, 7, 2006, s. 19-21.

7. Popławska, J., Sierpińska, B., Zacznijmy razem, Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2001.

8. Rafalska-Kawalec, J., Możliwość edukacji, Autyzm u dzieci z małych środowisk, Życie Szkoły, 10, 2005, s. 21-24.

9. Reczulska, M., T., O integracji - czyli miłość odmieniana przez przypadki, Życie Szkoły, 10, 2010, s. 22-29.

10. Rola, E., Piwowarczyk, E., Praca w klasie integracyjnej, Wychowawca, 9, 2003, s. 20-21.

11. Sobol, E., Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.

12. Strachota, U., Kossowska, W., Pracujemy w klasie integracyjnej, Życie Szkoły, 6, 2003, s. 365-366.

13. Szczygieł, B., Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2001.

14.Tkaczyk, G., Poradnik metodyczny, MEN, Warszawa, 2001.

15. Wyczesany, J., Gajdzica, Z., Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006, s. 55- 66.

16. Zamkowska, A., Kształcenie integracyjne korzyści i bariery, Życie Szkoły, 10, 2010, s. 5-9.

17. Zaorska, M., Wyznaczniki skuteczności edukacji integracyjnej dzieci z zaburzeniami złożonymi, [w:] Janiszewska- Nieścioruk, Z., (red.) Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Wyd. Impuls, Kraków, 2007.