backRetour à 3/2012
General and Professional Education
3/2012 pp. 20-26

Ocena przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania na kierunkach technicznych


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The article highlights the problem of high school graduates’ preparation for studying technical disciplines. The analysis concerns first year students of Mechanical Department in Maritime University of Szczecin. Their knowledge of mathematics and physics is assessed based on results of matriculation examination in mathematics and physics test. Statistical analysis are carried out by means of STATISTICA 8.0

Mots-clés

high school graduates, professional education, professional didactics, technical disciplines

References

1. Raport: Raport o Kapitale Intelektualnym Polski. Zespół Doradców Strategicznych Premiera. Warszawa, 10 lipca 2008 r. (https://zds.kprm.gov.pl/przegladaj-raport-o-kapitale-intelektualnym).

2. Raport: Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych. MNiSW. IBC Group, Warszawa 2009. (http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/6_067.pdf).

3. Raport: Badanie dotyczące narzędzi motywujących uczniów szkół średnich do wyboru kształcenia na wybranych kierunkach technicznych w Akademii Morskiej. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2010.

4. Raport: Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny możliwości doboru optymalnych narzędzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych (ze szczególnym uwzględnieniem stypendiów). MNiSW. IBC Group, Warszawa 2009. (http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/6_068.pdf).

5. Difort-Dura A., Matuszak Z., Mechatronika - nowy kierunek nauczania na Akademii Morskiej w Szczecinie. General and Professional Education, 1/2010, s. 36-41.

6. Matuszak Z., Charakterystyka kształcenia oficera mechanika okrętowego w Akademii Morskiej w Szczecinie w czasie postępującej globalizacji. General and Professional Education, 1/2012, s. 29-35. ISSN 2084-1469.