backRetour à 2/2013
General and Professional Education
2/2013 pp. 26-31

Z przemyśleń dotyczących prezentowanych koncepcji prac dyplomowych


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The paper presents the summary of students’ problems in formulating the concepts of Engineer’s and Master’s theses. It describes the process of selecting the topic of the thesis and its content. It describes students’ mistakes in the process of writing a thesis. The summary of graduates’ assessment in the past few years is presented. The article is based on the author's research when conducting seminars and the supervision of graduates’ works at the Faculty of Navigation of Maritime University of Szczecin.

Mots-clés

Engineer’s thesis, Master's thesis, thesis topic selection, thesis assessment

References

1. Availability and Training of Seafarers, Directirate for Science Technology and Industry, Maritime Transport Committee, Brussels 2004.

2. Kamiński St., Nauka I metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacje nauk, Tow. Naukowe KUL, Lublin 1992.

3. Krajewski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Wyd. WSHE, Włocławek 1998.

4. Lane T., The Global Seafarers’ Labour Market: Problems & Solutions, The Seafarers International Research Centre, Uniwersity of Wales, Cardiff, October 2000.

5. Larski Z., Zasady pisania prac dyplomowych, Med. Wet. 19(10).

6. Nowe podejście do standardów kształcenia wynikające z tego założenia dotyczące treści rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – Raport końcowy Zespołu z dnia 18.10.2005 r. Wyd. Instytutu Społeczeństwa Wiedzy w Warszawie.

7. Pudło A.., Prace magisterskie i licencjackie – wskazówki  dla studentów PWN, Warszawa 2001.

8. Rawa T., Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Wyd. Art. Olsztyn 1999.

9. Such J. (red.), Poszukiwanie pewności i jego postmodernistyczna dyskwalifikacja, UAM, Poznań 1992.

10. Urban S. Ładoński W. Jak napisać dobrą pracę magisterską, AE, Wrocław 1999.

11. Walczak A., O jakości kształcenia w polskich uczelniach morskich, WSM, Szczecin, 2003.

12. Walczak A., Seminarium i praca dyplomowa z nawigacji. WSM, Szczecin 1974.

13. Walczak A., Zarys metodologii badań naukowych w nawigacji morskiej, PPH Zapol, Szczecin 2005.

14. Walczak A., Rola seminarium dyplomowego w naukach morskich, Wyd. AM w Szczecinie, Szczecin 2007.

15. Wojciechowski T., Doktór G., Jak pisać prace dyplomowe – licencjackie , magisterskie,  Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Warszawa 1999. Wyd. II.