backRetour à 2/2013
General and Professional Education
2/2013 pp. 32-43

Blended learning i jego zastosowanie w zakresie poprawy jakości szkoleń


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

Growth of the use of Internet and electronic forms of communication causes more and more in the teaching of so-called e-learning. However, experience shows that a pure e-learning has many faults, associated with the lack of direct, interpersonal contact between trainees and student. The solution to this problem is to use the concept of combining different forms of learning in the form of blended learning. The paper presents the issues related to the use of blended learning in today's training. Then the idea of blended learning is presented and a comparison of traditional teaching, e-learning and blended leaning, summing up the benefits of the last idea. The analysis shows that the blended learning is a very effective method of teaching that allows the combination of traditional and modern techniques. If the connection is consistent and properly implemented, as was shown in the examples in the previous sections, this method is effective and efficient for both the traditional teaching and e-learning from. However, achieving high quality learning processes using blended learning requires both a perfect mastery of the technical, economic and last but not least, the creation of an appropriate organizational culture and commitment of all parties involved in it.

Mots-clés

blended learning, learning, e-learning, quality of training, teaching, synchronous, asynchronous learning, traditional training

References

1. Berdowska A., Szkolenia elektroniczne jako istotny element rozwoju polskiego ekonomicznego szkolnictwa wyższego, Zeszyty Naukowe Ślaskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, nr 19, 2008, s. 128-134.

2. Boryczka B., E-learning – nowe aspekty, Wydawnictwo SBP Warszawa 2011.

3. Cimoch U., Jak zaprojektować efektywne szkolenie blended learning, Biuletyn EBIB, nr 4/2009.

4. Dobrzański, L. A. Brom, F., Blended learning in teaching materials science subjects at full time studies, Archives of Materials Science and Engineering, nr 1 2008, s. 57-60.

5. Fearon C., Starr S., McLaughlin H., Blended learning in higher education (HE): conceptualising key strategic issues within a business school, Development and Learning in Organizations, nr 2 2012, s. 19-22.

6. Fleck J., Blended learning and learning communities: opportunities and challenges, Journal of Management Development, nr 4 2012, s. 398-411.

7. Głowicki P., Nauczanie hybrydowe – koncepcja i rozwiązania, Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 2009, s. 531-533.

8. Grabowska, A. Durślewicz, J. Antczak, B. Skwarek, T., Model szkolenia "blended learning" z wykorzystaniem platformy Oracle i-learning, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne, nr 4, 2004, s. 645-652.

9. Kędzierska M., Wykorzystanie środków dydaktycznych w procesie projektowania działań szkoleniowych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicz”, nr 2, 2011, s. 109-120.

10. Kila I.: E-learning w opinii studentów – wyniki badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej imienia Bolesława Markowskiego”, Kielce z 2, 2011, s. 42-48.

11. Komorowski T., Monitorowanie zdarzeń szkolenia za pomocą narzędzi systemów zdalnego nauczania, Metody Informatyki Stosowanej, nr 14, 2008, s. 89-98.

12. Krzysztofek A. Michalska P., Wykorzystanie Internetu w nowoczesnym nauczaniu (e-learning), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego, Kielce z 1, 2012, s. 417-430.

13. Kumańska W., Wykorzystanie Internetu w nowoczesnym nauczaniu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego”, Kielce z 2, 2011, s. 49-55.

14. Mitchell A., Honore S., Criteria for successful blended learning, Industrial and Commercial Training, nr 4 2003, s. 143-149.

15. Odrakiewicz P., Business English as an intellectual bridge-management of the syncretic case study method, organizational changes in education management and blended learning for non-native Business English and management sciences students in an intercultural environmen, Organizacja i Zarządzanie, nr 3, 2009, s. 59-77.

16. Ogrodowczyk A., Wykorzystanie Internetu w procesie edukacji ustawicznej, [w:] M. Skokołowski, Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, Elbląg 2005.

17. Ostrowska M., Internet w nauce języka obcego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego, Kielce z 1, 2012, s. 462-466.

18. Peszko P., Blended learning, czyli jak zamieszać w szkoleniach, http://2edu.pl/blended-learning-czyli-jak-zamieszac-w-szkoleniach.

19. Plebańska M., Praca nauczycieli oraz uczniów na platformie w wirtualnej przestrzeni z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz lekcji e-learning, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego, Kielce z 1, 2012, s. 467-479.

20. Plebańska M., Praca nauczycieli w modelu blended learning, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego, Kielce z 2, 2012, s. 32-41.

21. Poon J., Use of blended learning to enhance the student learning experience and engagement in property education, Property Management, nr 2, 2012, s. 129-156.

22. Prauzner T., Blended learning: nowa metoda nauczania, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna, nr 5, 2010, s. 109-114.

23. Preez M., Blended Learning and Online Tutoring: A Good Practice Guide, Online Information Review nr 5, 2006, s. 602-615.

24. Prinsloo P., Rooyen A.A., Exploring a blended learning approach to improving student success in the teaching of second year accounting, Meditari Accountancy Research, ne 1, 2007, s. 51-69.

25. Radomski A., Nauka 2.0 jako nowy paradygmat prowadzenia działalności badawczej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej imienia Bolesława Markowskiego, Kielce z 1, 2012, s. 480-487.

26. Shepherd C., The Blended Learning Coockbook, Saffron Interactive, London, 2006.

27. Stecyk A., Abc eLearningu system LAMS learning activity management system, Difin, Warszawa 2008.

28. Strządała W., Internet jako narzędzie wyrównywania szans edukacyjnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego, Kielce z 1, 2012, s. 488-495.

29. Wodecki A., Karkiewicz K., Internet – moja przyszłość. Wykorzystanie Internetu we własnym rozwoju, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2005.

30. Woźniak J., E-learning w biznesie i edukacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne spółka z o.o., Warszawa 2009.