backRetour à 4/2013
General and Professional Education
4/2013 pp. 8-15

Analiza zainteresowania technicznymi kierunkami studiów na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The article highlights the problem of high school graduates’ interest in studying technical disciplines. The analysis concerns first year students of Mechanical Department in Maritime University of Szczecin. The analyses are based on data collected in Mechanical Department Deanery during years 2005-2013.

Mots-clés

high school graduates, professional education, professional didactics, technical disciplines

References

1. Raport: Raport o Kapitale Intelektualnym Polski. Zespół Doradców Strategicznych Premiera. Warszawa, 10 lipca 2008 r. (https://zds.kprm.gov.pl/przegladaj-raport-o-kapitale-intelektualnym) [data dostępu: 29.09.2013].

2. Raport: Badanie dotyczące narzędzi motywujących uczniów szkół średnich do wyboru kształcenia na wybranych kierunkach technicznych w Akademii Morskiej. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2010.

3. Raport: Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny możliwości doboru optymalnych narzędzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych (ze szczególnym uwzględnieniem stypendiów). MNiSW. IBC Group, Warszawa 2009. (http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/6_068.pdf) [data dostępu: 29.09.2013].

4. Difort-Dura A., Matuszak Z., Mechatronika – nowy kierunek nauczania na Akademii Morskiej w Szczecinie. General and Professional Education, 1/2010, s. 36-41.

5. Matuszak Z., Charakterystyka kształcenia oficera mechanika okrętowego w Akademii Morskiej w Szczecinie w czasie postępującej globalizacji. General and Professional Education, 1/2012, s. 29-35.

6. Nicewicz G., Ocena przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania na kierunkach technicznych. General and Professional Education, 3/2012, s. 20-26.