backRetour à 4/2013
General and Professional Education
4/2013 pp. 28-33

O potrzebie zdefiniowania „zadania inżynierskiego” dla kierunku studiów nawigacja w polskich uczelniach morskich


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The Framework of Qualifications in Higher Education introduces a new approach to objectives and training programmes improvement. As a result faculties develop programmes on the basis of newly-defined graduates’ qualifications. Due to Polish requirements one of the issues to be defined is “an engineers’ task”. Programmes developed within the nautical faculties are to be in compliance with international requirements of training seafarers. Due to the specific characteristics of the programmes the development of “an engineers’ task” seems rather difficult. Since the graduates of nautical faculties should be able to perform the task it states to reason to make a preliminary analysis of programmes in the field of navigation. The analysis shows considerable area for improvement. The arguments of its necessity and a proposal for three-layers structure of “the engineers’ task” are presented in the paper. Also some examples for the third layer emanating from the ship’s stability are considered.

Mots-clés

objectives for engineering studies, qualifications of an engineer navigator, mission of maritime universities, quality of maritime engineers, training of navigators

References

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz. U. nr 253 poz. 1520.

3. Międzynarodowa Organizacja Morska, Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978/95 (STCW 1978/95) z późniejszymi zmianami, Londyn 1995r.

4. Rocznik statystyczny gospodarki morskiej, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2012r.

5. Walczak A., O jakości kształcenia w polskich uczelniach morskich, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin 2003r.

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, Dz. U. nr 243, poz. 1445.