backRetour à 1/2014
General and Professional Education
1/2014 pp. 41-48

Puste przestrzenie edukacji kulturalnej i uczestnictwo w kulturze


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The title of this article is humanities in the context of culture education. The topic is the relationship between culture and education. In the opinion of the author the issue of participation in culture and empty fields of culture education in Poland are very interesting. Of course, the author discusses the most important theories of different representatives of humanities, but her observations and conclusions have been based on her own experience as a student, parent and teacher. The author of the paper considers the issue to be very important because of her emotional and professional involvement in teaching arts, music, and dance.

Mots-clés

culture education and participation of culture

References

1. Aleksander T., Uwarunkowania uczestnictwa kulturalnego ludności wiejskiej, PWN, Warszawa 1971.

2. Bocheński A., Dygresje o wyższej i niższej kulturze, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1972.

3. Gnitecki J., Zarys pedagogiki ogólnej, WOM, Gorzów Wielkopolski 1999.

4. Jerzak J., Koczorowska M., Psychologiczne determinanty aktywności kulturalnej studentów,[W]: Problemy badania i rozwijania aktywności kulturalnej studentów, pod red. Edwarda Hajduka i W. Sroczyńskiego, WWSP, Zielona Góra 1988. 

5. Kłoskowska A., Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa 1972.

6. Muszyński H., Zarys teorii wychowania, wyd.II, PWN, Warszawa 1977.

7. Okoń W., Pedagogika [w] Nowy Słownik Pedagogiczny, Żak ,Warszawa 1998.

8. Ortega Y Gasset J., Bunt mas, Muza SA, Warszawa 1995.

9. Przecławska A., Młodzież i kultura – próba aktualizacji spojrzenia, [W]: Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka. Zbiór studiów pod red. B. Suchodolskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Łódź 1986.

10. Rorty R., [w] Nowy Słownik Pedagogiczny, Żak , Warszawa 1998.

11. Schramm T., Historia Powszechna. Wiek XX, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.

12. Turska I., Krótki zarys historii tańca i baletu, PWM, Kraków 1983.

13. Tyszka A., Uczestnictwo w kulturze. Różnorodności stylów życia, PWN, Warszawa 1971.

14. Urbanek J., Uczestnictwo młodzieży akademickiej w kulturze, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002.

15. Weis J., Rola sztuki w zajęciach humanistycznych, Spór o treści humanistyczne wykształcenia wyższego, [W] Studia i materiały, t. 60, Oficyna Wydawnicza Wyższej szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1992.