backRetour à 2/2014
General and Professional Education
2/2014 pp. 36-45

Forma i treść komunikatu multimedialnego w dobie zaniku czytelnictwa – wyniki badań


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The work of the researchers from the Chair of Media and Information Technologies, the University of Zielona Góra, focuses on multimedia educational modules designed for custom-made e-learning platform. This article describes the current strategies and research activities aimed at increasing the efficiency of student learning. The topics covered include the optimization of the content and form of short multimedia messages used in distance learning. Solutions consistent with the cognitive preferences of Internet users are proposed.

Mots-clés

E-learning, Blended learning, Multimedia, ICT, Teaching and learning methods

References

1. Chymkowski R., Koryś I., Dawidowicz-Chymkowska O., Raport Biblioteki Narodowej „Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r.”, http://bn.org.pl/download/document/1362741578.pdf (dostęp 2.02.2014).

2. Nalaskowski A., MEN do poprawki, „Angora” 9/2012, s.10-11.

3. Jędryczkowski J., Realizacja e-learningowych modułów edukacyjnych z zastosowaniem technologii Flash - wyniki badań. [w:] Nowe media w edukacji. (red.) T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 112-133.

4. Furmanek M., Jędryczkowski J., Elektroniczna forma testu w ewaluacji. [w:] Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. (red.) J. Migdałek, B. Kędzierska. Wyd. Rabid, Kraków 2002, s. 235-242

5. Jędryczkowski J., Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.

6. Jędryczkowski J., Rola i miejsce komunikatów niewerbalnych w systemie kształcenia na odległość. [w:] Media w edukacji – poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie. (red.) B. Siemieniecki, T. Lewowicki. Toruń 2010, s. 135-147.

7. Jędryczkowski J., Film dydaktyczny jako komponent materiałów edukacyjnych w systemie kształcenia na odległość. [w:] Człowiek - Media - Edukacja. Red. nauk. J. Morbitzer. Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków 2010, s. 117-122.

8. Jędryczkowski J., Indywidualizacja procesu uczenia się, a formy komunikacji w e-learningowym module edukacyjnym (wyniki badań). [w:] (red.) J. Morbitzer, E. Musiał, Człowiek - Media - Edukacja, Kraków, Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2012, s. 174-192.

9. Jędryczkowski J., Interaktywny system pomocy w multimedialnym module edukacyjnym, [w:] (red.) W. Skrzydlewski, S. Dylak, Media - edukacja - kultura. W stronę edukacji medialnej. Wyd. Drukarnia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Poznań – Rzeszów 2012, s. 403-413.

10. Jędryczkowski J., Motywacja w procesie kształcenia na odległość, General and Professional Education, 1/2013, ISSN 2084-1469, s. 10-19.

11. de Kerckhove D., Powłoka kultury, Wyd. Mikom, Warszawa 2001, s.27-33, s.34.

 12. Hall E. T., Poza kulturą, PWN, Warszawa 2001, s.75-86.

13. Kwieciński Z., Globalonia – światowy rynek bredni, [w:] Manipulacja media edukacja, B. Siemieniecki (red.), Toruń 2007, s. 145-148.

14. Strelau J., Geneza inteligencji, Charaktery, 2011/3 (170), s. 96-100.

15. Zimbardo P. G., Gerig R. J., Psychologia i życie. PWN, Warszawa 2012, s.122.

16. Król A., Mózgi pilotów są inne, Charaktery, 2011/3 (170), s.12.

17. Carr N., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz umysł, Wyd. Helion, Gliwice 2013, s.15.

18. Bendyk E., Groźba cyfrowej demencji, Polityka Niezbędnik Inteligenta – Zrozumieć mózg, 4/2013, s.88-89.

19. Spitzer M., Ofiary cyfrowej demencji, Charaktery, 11/2013 s.66-69.

20. Kreft P., Niemal każdy 10-latek w Polsce ma komórkę, Komputer Świat, www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2012/52/niemal-kazdy-10-latek-w-polsce-ma-komorke.aspx (dostęp 15.01.2013).

21. McLuchan H. M., Wybór tekstów, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2011.

22. Gruber M., Tintnet P. (1996) The history of writing, Publisher: Falls Church, VA: Landmark Media, ©1996, (film emitowany przez kanał Discovery Cyvilisation w styczniu 2003 roku).

23. Gajda J., Sposoby i zakres manipulacji w mediach a profilaktyka edukacyjna, [w:] Manipulacja media edukacja, B. Siemieniecki (red.), Toruń 2007, s. 207-214.

24. Shunmuga Krishnan S, Sitaraman R. K., Video Stream Quality Impacts Viewer Behavior: Inferring Causality Using Quasi-Experimental Designs. IEEE/ACM Transactions on Networking, 21(6)/2013, s. 2001-2014.

25. Pfeifer G., (R)e-wolucja umysłu, Charaktery, 12/2013, s.74-75.