backRetour à 3/2014
General and Professional Education
3/2014 pp. 26-33

Научно-методическое обеспечение процесса самопознания школьниками своей индивидуальности


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The article discusses scientific approaches to studying self-research. The results of such self-research are the ideas of own individuality, which are modeled based on individuality concepts developed by O.S. Grebenyuk, T.B. Grebenyuk. The organizational form of self-research process in younger teenagers is described as students’ psychological laboratory work during both regular classes and extracurricular activities.

Mots-clés

self-research, ideas of own individuality, the model of self-idividuality formation in younger teenagers, students’ psychological laboratory

References

1. Ananyev B.G., K postanovke problemy razvitya detskogo samosoznanya / B.G. Ananyev // Izbr. psikhol. trudy: V 2 t. – M.: Pedagogika, 1980. – T.2. – S. 103–128.

2. Ananyev B.G., Chelovek kak predmet poznanya / B.G. Ananyev. – SPb.: Piter, 2001. – 288 s.

3. Berns, R., Razvitye YA-kontseptsii i vospitanye./ Per. s angl. pod red. V.YA. Pilipovskogo – M.: Progress, 1986. – 422 s. [Elektronnyy resurs] – URL: http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/ burns2.htm.

4. Goncharova I.I., Model formirovanya u mladshikh podrostkov predstavleny o sobstvennoy individualnosti // Izvestya Baltiyskoy gosudarstvennoy akademii rybopromyslovogo flota: psikhologo-pedagogicheskye nauki (teorya i metodika professionalnogo obrazovanya): nauchny retsenziruyemy zhurnal. / Pod red. d-ra ped. nauk, prof. G.A. Bokarevoy. – Kaliningrad: Izd-vo BGARF, 2013. — № 3 (25). — S. 170–175.

5. Goncharova I.I., Pedagogichesky opyt formirovanya predstavleny o svoyey individualnosti u mladshikh podrostkov v uchebno-vospitatelnom protsesse // Sovremennye problemy nauki i obrazovanya. – 2013. – № 5; URL: http://www.science-education.ru/111-10575

6. Grebenyuk O.S., Grebenyuk T.B., Osnovy pedagogiki individualnosti: ucheb. posobye / Kaliningr. Un-t. - : Kaliningrad, 2000. - 572 s.

7. Grimak L.P., Obshchenye s soboy. Nachala psikhologii aktivnosti. – M.:Politizdat, 1991. – 320 s.

8. Mertsalova T.A., Pedagogicheskoye obespechenye samopoznanya podrostkov v usloviyakh obshcheobrazovatelnoy shkoly: Dis. … kand. ped. nauk: Moskva, 1997. - 162 c.

9. Maralov V. G., Osnovy samopoznanya i samorazvitya: Ucheb. posobiye dlya stud. sred. ped. ucheb, zavedeniy.— 2-ye izd., ster. — M.: Izdatelsky tsentr «Akademya», 2004. — 256 s.

10. Stolin V.V., Samosoznanye lichnosti. – M.: Izd-vo Mosk. Un-ta, 1983. – 284 s.

11. Federalny gosudarstvenny obrazovatelny standart osnovnogo obshchego obrazovanya, utverzhden prikazom Ministerstva obrazovanya i nauki Rossiyskoy Federatsii ot «17» dekabrya 2010 g. № 1897.