backRetour à 3/2014
General and Professional Education
3/2014 pp. 96-102

pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The basis of the curriculum of the Faculty of Marine Engineering at Marine University in Szczecin has been presented in the paper. Basing on the years of professional experience of the author acquired on the merchant marine ships, readiness of students of Marine Academies to the individual practice at sea has been evaluated. The possibility of improvement of the level of professional preparation of students, in a perspective graduates of the Maritime University has been presented.

Mots-clés

professional experience, seamanship, laboratories, workshop, tools, engine room equipment and mechanisms

References

1. Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz wacht (z późniejszymi zmianami), Dziennik Ustaw numer 38, pozycja 201, 1984 r.

2. Plany i programy studiów stacjonarnych I stopnia, Kierunek – Mechanika i budowa maszyn, Specjalność – Eksploatacja siłowni okrętowych, Szczecin 2012.

3. Plany i programy studiów stacjonarnych I stopnia, Kierunek – Mechanika i budowa maszyn, Specjalność – Eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych, Szczecin 2012.

4. Plany i programy studiów stacjonarnych I stopnia, Kierunek – Mechanika i budowa maszyn, Specjalność – Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, Szczecin 2012.

5. Plany i programy studiów niestacjonarnych I stopnia, Kierunek – Mechanika i budowa maszyn, Specjalność – Eksploatacja siłowni okrętowych, Szczecin 2011.

6. Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczeństwem (z późniejszymi zmianami), Międzynarodowa Organizacja Morska – Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2001.