backRetour à 2/2017
General and Professional Education
2/2017 pp. 3-11

Główne grzechy edukacji medialnej polskich nauczycieli


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

Dynamic growth of media participation in the process of education results in the need of many changes in the university system of teacher’s education. The system, evaluated as archaic and not updated, reduces the value of teacher - like education in favour of specialist education. The author of the article presents the analysis of the basic reasons of system deformation and suggests the creation of balanced model teachers’ education, which ensures the proper environment for didactic education. The author also shows the necessity of alterations of the present educational models to the expectations of the new technological innovations.

Mots-clés

education, media, medial competences, teachers, strategy, methodology

References

1. Baranowski, M., Kompetencje medialne nauczycieli muzyki w Wielkopolsce – rozpraw doktorska, WSE UAM w Poznaniu, Poznań, 2016.

2. Dąbrowska, A.J., Drzewiecki, P., Jasiewicz, J., Lipszyc, J., Stunża, G., Kształtowanie kompetencji medialnych i informacyjnych w podstawach programowych MEN,  w: Lipszyc J. (red.), Cyfrowa przyszłość, edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia, Wyd. Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa, 2012.

3. Dylak, S., Strategia kształcenia wyprzedzającego, Wyd. OFEK, Poznań, 2013.

4. Fajfer–Kruczek, I., Metody i techniki aktywizujące w nauczaniu, w: Gajdzica Z. (red.), Narzędzia pedagogiczne w kształtowaniu środowiska edukacyjnego, Wyd. UŚ, Katowice, 2008.

5. Mcluhan, M., Pisma wybrane, wyd. Zys i Ska, Poznań, 2001.

6. Okoń, W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PIW, Warszawa, 1987.

7. Penszko, P. (red.), Średnioterminowe efekty programu „Cyfrowa szkoła”, Wyd. IBE, Warszawa, 2015.

8. Polska Komisja Akredytacyjna – Raport z wizytacji PWSZ w Chełmie, grudzień 2012 r.

9. Prensky, M., Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, Vol. 9, No. 5, 2001, pp. 1-6.

10. Soszyński, P., Miejsce technologii informatycznej w dydaktyce muzyki, w: Plichta, P., Pyżalski, J. (red.) Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej, Wyd. RCPS, Łódź, 2013.

11. Sysło, M.M., Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, wyd. PTI, Warszawa, 2010.

12. Rozporządzenie MENiS z dnia 07.09.2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. 207/2004 poz. 2110).

13. Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 139).