backRetour à 2/2017
General and Professional Education
2/2017 pp. 12-18

Metoda analizy wielokryterialnej jako narzędzie oceny działalności projektowej na kierunkach technicznych


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

This article presents concepts for the utilisation of the AHP multiple-criteria analysis method as a tool for the evaluation of project solutions developed in the course of design classes at the faculty of mechanics. The selection of method resulted from the need to create a tool which would minimise subjective expert assessment and emphasise the value of structured criteria for the final evaluation. An important feature of this method is the estimation of the significance of the selected criteria, their direct comparison, and, as a result, their impact on the final outcome. Based on the AHP algorithm described in the source literature, an own-design tool operating in the VB 2010 environment is proposed. It allows the direct monitoring of subsequent evaluation stages and their recording in the text format. The obtained end-result can be supplemented by the evaluation of the organisational activities of a given project team, which constitutes a separate decision tree.

Mots-clés

multiple-criteria decision analysis, decision support, project evaluation, VB environment, app design

References

1. Davenport, T., Prusak, L., Working Knowledge – How Organisations manager What They Know, Harvard Business School Press, 1998.

2. Horynia, W., Maciejewski, J., Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2007.

3. Marcinkiewicz, A., Kształcenie podyplomowe wobec rynku pracy, e-mentor, 2, 2012, s. 54-60.

4. Matlakiewicz, A., Solarczyk-Szwec, H., Dorośli uczą się inaczej, CKU, Toruń, 2009.

5. ww.nowaera.pl/aktualnośći/jakpracowaćmetodąprojektów (dostęp 20.09.2016).

6. Prusak, A., Stefanow, P., AHP – analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2014.

7. Roy, B., Paradigms and challenges, in: Multiple Criteria Decision Analysis, Springer, 2005, pp. 19-39.

8. Błaszczak, M., Technologie IT jako narzędzia wsparcia twórczej dyskusji w rozwiązywaniu problemów inżynierskich, General and Professional Education, 1, 2016, s. 3-8.

9. Downarowicz, O., Krause, J., Sikorski, M., Stachowski, W., Zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego, w: Wybrane metody ergonomii i nauki o eksploatacji, red. O. Downarowicz, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2000.