backRetour à 2/2017
General and Professional Education
2/2017 pp. 27-35

Miasto - wnętrze urbanistyczne. Schemat postępowania i prezentacji zagadnienia, z wykorzystaniem taksonomii celów nauczania


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

Walls, floor, ceiling – these are the elements of the urban interior. Elements that comprise a city can be referred to as citygenic factors. Apart from buildings, roads and squares, it is people who are the most important. Shakespeare once said: what is the city but the people? Now, how can we examine those elements of the interior? The initiative taken by the Szczecin based Regional Chamber of Architects to involve PhD student of the Western Pomerania University of Technology in the Space Development Programme has led to an idea of the actual implementation of the theme concerned. The city, its elements and interior are some of issues covered by the presentation, discussion and workshop for young people from the Junior Secondary School no. 32 in Szczecin.

The goal of the presentation, workshop and the discussion, as planned by the author of the article, was to highlight the city as an urban interior through presenting its constituent parts. The workshop was very important, since young people started pointing out elements of the urban interior themselves. Finally, the methodological approach is presented to introduce the main issue together with a teaching goal taxonomy.

Mots-clés

urban interior, walls, ceiling, floor, taxonomy of educational objectives

References

1. Böhm, A., O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2016.

2. http://jaszczur.czn.uj.edu.pl/mod/book/tool/print/index.php?id=8821 (dostęp 05.12.2016).

3. http://www.dydaktyka.info/metody-ksztalcenia-2.htm (dostęp 05.12.2016).

4. http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ (dostęp 05.12.2016).

5. http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2416 (dostęp 05.12.2016).

6. http://www.pcdzn.edu.pl/publikacje/Pedagogika/cele_operacyjne.pdf (dostęp 05.12.2016).

7. Jałowiecki, B., Szczepański, M., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wyd. Scholar, 2010.

8. Krier, L., Architektura wspólnoty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2011.

9. Lynch, K., Obraz miasta, Wyd. Archivolta, 2011.

10. Niemierko, B., ABC testów osiągnięć szkolnych, 1975, WSiP, Warszawa, 1975.

11. Niemierko, B., Pomiar sprawdzający w dydaktyce, PWN, Warszawa, 1990.

12. Prezentacja Miasto Urbanistyczne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących/ Gimnazjum nr 32, przy ul. Kopernika 16 w Szczecinie.

13. Wejchert, K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Wyd. Arkady, Warszawa, 1984.