backRetour à 4/2017
General and Professional Education
4/2017 pp. 63-70

Stanowisko edukacyjne do prezentacji rozprzestrzeniania się drgań w organizmie siedzącego człowieka (kierowcy)


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The paper presents characteristics of the didactic stand for presentation of the vibration propagation in the body of a driver or a passenger of a motor vehicle. The didactic stand was built on the basis of an MTS electro-hydraulic pulsator and anthropodynamic dummy in the Laboratory of Automobiles and Tractors of Kielce University of Technology. The structure and characteristics of each element of didactic stand are described. The possibilities of didactic stand were presented.

Mots-clés

vibration comfort, vibrations

References

1. Stańczyk, T.L., Łomako, D., Symulacyjna analiza drgań układu pojazd – kierowca, Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji, PAN Oddz. w Krakowie, Zeszyt 12, Kraków, 1997, s. 159-164.

2. Łomako, D., Stańczyk, T.L., Wyrębkiewicz, A., Zagadnienie komfortu jazdy w samochodach z pasywnym zawieszeniem fotela kierowcy, Materiały VI Międzynarodowej Konferencji N-T Pojazdy Samochodowe - Problemy Rozwoju, Jakości, Eksploatacji, AUTOPROGRES’98 Jachranka k/Warszawy, 1998, s. 150-159.

3. Stańczyk, T.L., Łomako, D., Analiza komfortu jazdy z wykorzystaniem dynamicznego modelu ciała człowieka, Teka Komisji Naukowo - Problemowej Motoryzacji, PAN, Oddz. w Krakowie, Zeszyt 21, Kraków, 2000, s. 121-132.

4. Knoblauch, J., Wölfel, H.P., Buck, B., Ein Schwingungsdummy des sitzenden Menschen, ATZ, 97, 10, 1995, s. 668–671.

5. Mansfield, N.J., Griffin, M.J., Vehicle seat dynamics measured with an anthropodynamic dummy and human subjects, Proceedings of Internoise 96, Liverpool UK, 1996, pp. 1725–1730.

6. Mitschke, M., Klinger, B., Schwingungskomfort im Kraftfahrzeug, ATZ, 100, 1998, s. 18-24.

7. Zuska, A., Stańczyk, T.L., Analysis of the impact of selected anthropometric parameters on the propagation of vertical vibration in the body of a seated person (driver), JVE Journal of Vibroengineering, Vol. 17, I. 7, 2015, pp. 3936-3948.

8. Zuska, A., Stańczyk, T.L., Application of anthropodynamic dummies for evaluating the impact of vehicle seat vibrations upon human body, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 53, 4, 2015, pp. 1029-1039.

9. Zuska, A., Stańczyk, T.L., Przegląd antropodynamicznych modeli siedzącego człowieka pod kątem wykorzystania ich do badań komfortu wibracyjnego kierowcy, Logistyka, 3, 2014, s. 7109-7122.

10. Zuska, A., Stańczyk, T.L., Przegląd manekinów antropodynamicznych wykorzystywanych do oceny oddziaływania drgań na siedzącego człowieka (kierowcę), Archiwum Motoryzacji, Vol. 63, nr 3, 2014, s. 143-152.