backRetour à 2/2018
General and Professional Education
2/2018 pp. 25-31

Edukacja ekologiczna wobec wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The article presents pilot results of surveys conducted among students of selected three higher educational facilities in Poland. The questions concerned general issues related to municipal waste management, packaging waste recycling and students’ preferences regarding the future of circular economy (pol. GOZ - gospodarka o obiegu zamkniętym). The analysis of the answers allowed the authors of the article to define the factors indirectly determining the increase or decrease in the effectiveness of municipal waste management. The attention was drawn to large deficiencies in students' general knowledge of waste management. The lack of interest of the respondents to the issues of GOZ which is associated with their awareness and current environmental education is disturbing. Unfortunately, it has a significant impact on the later attitude in adulthood.

Mots-clés

sustainable development, circular economy, recycling, cleaner technologies

References

1. Bronakowski, H., Rynek - marketing dóbr i usług ekologicznych - słownik podstawowych pojęć, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, 1997.

2. Gospodarka obiegu zamkniętego wkracza na wyższy poziom, 2018, Ministerstwo Środowiska, https://www.mos.gov.pl/kalendarz/szczegoly/news/gospodarka-obiegu-zamknietego-wkracza-na-wyzszy-poziom/ (dostęp 10.04.2018).

3. ISO 14063:2006 Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples

4. Knosala, R. (red.), Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy, PWE, Warszawa, 2017.

5. Mapa drogowa. Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, Projekt z dnia 12 stycznia 2018 r., https://miir.bip.gov.pl/fobjects/download/337101/2018-01-12-md-goz-pdf.html (dostęp 10.04.2018).

6. Michalska, M., Zarębska, J., 2017, Edukacja ekologiczna osób starszych w kontekście koncepcji lifelong learning, General and Professional Education, nr 3, 2017, s. 40-47.

7. Sobolewska-Poniedziałek, E., Zarębska, J., Koncepcja lifelong learning z perspektywy gerontologicznej. Polska na tle Europy, General and Professional Education, nr 4, 2015, s. 75-84.

8. W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wyzwania i szanse. Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Reconomy, Warszawa, 2016.

9. Zarębska, J., Gospodarka o obiegu zamkniętym drogą do zrównoważonego rozwoju, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, Vol. 6, iss. 7, 2017, s. 286-295.

10. Zarębska, J., Sobolewska-Poniedziałek, E., Jakubowski, J., Wpływ edukacji ekologicznej na wzrost ekoinnowacji, General and Professional Education, nr 3, 2016, s. 57-65.