backRetour à 2/2018
General and Professional Education
2/2018 pp. 32-40

Sukces edukacyjny uczenia w kontekście jego ekspozycji społecznej


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

Each man has a natural desire to win and triumph in his/her life. A child also needs to have successes, including educational ones, to be well-developed. The triumphs make it possible to believe in his/her own possibilities, bring joy and satisfaction, as well as help in finding strength and persistence to face up to problems and difficulties and defeat them.

The aim of the exploration was an attempt of capture correlation between situations in which the pupil functions in a social exposition and his/her educational successes. It seemed to be well-based to include in the research family situation of the respondent, his/her educational relations in an orphanage, the atmosphere of the place, in which the respondent takes part in the process of programme education as well as social interactions with his/her peers.

Mots-clés

pupil, success, education, school, family, social standing

References

1. Bereźnicki, F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków, 2001.

2. Brian, T., Carl Rogers, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2005.

3. Buchner, C., Sukces w szkole jest możliwy: Jak pomoc dzieciom, by miały dobre osiągnięcia w szkole podstawowej, Poradnik dla rodziców i wychowawców, Kielce, 2004.

4. Jacewicz, A., Powodzenia i niepowodzenia szkolne: źródła, profilaktyka, terapia, Wydawnictwo Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok, 2009.

5. Juszczyk, S., Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych, Badania ilościowe, Wydawnictwo AWF, Katowice, 2001.

6 Konopnica, J., Powodzenia i niepowodzenia szkolne, PZWS, Warszawa, 1966.

7. Kowalski, S., Społeczne czynniki rozwoju dziecka, Wiedza i Życie, nr 4, 1950.

8. Kunowski, S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Lublin, 1996.

9. Levine, M., Jak nie tracić głowy w szkole. O zdolnościach do nauki i zaburzeniach uczenia się, Media Rodzina, Poznań, 2004.

10. Maszke, A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo UR, Rzeszów, 2004.

11. Piaget, J., Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa, 2006.

12. Rosenhan, D.L., Seligmann M.E.P., Psychopatologia, PTP, Warszawa, 1994.

13. Schaffer, H.R., Rozwój społeczny- dzieciństwo i młodość, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2006.

14. Sękowski, A.E., Osiągnięcia uczniów zdolnych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2001.

15. Świda-Ziemba, H., Młodzi w nowym świecie, Kraków, 2005.

16. Szczepański, S., Kluczowe zagadnienia dydaktyki wychowania fizycznego. Kompendium dla studentów, Oficyna  Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2008.

17. Sztumski, J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

18. Tyszkowa, M., Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka: studium psychologiczne, PWN, Warszawa, 1964.

19. Wasyluk-Kuś, H., O nauce szkolnej uczniów zdolnych, Warszawa, 1971.

20. Zaborowski, Z., Problemy wychowania społecznego w szkole, PZWS, Warszawa, 1960.